Regulamin
 1. Postanowienia ogólne Regulaminu

1.1. Sprzedający

Sklep British Shop in Warsaw działający pod adresem internetowym www.britishshop.pl oraz jego subdomenach jest własnością Fish and Chips Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 12, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000330033, NIP 5252455317, REGON 141883310. Dane kontaktowe: adres e-mail: info@britishshop.pl,  tel: 692 240 804.

1.2. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez www.britishshop.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.3. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług www.britishshop.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie www.britishshop.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript.

 1. Zakupy w www.britishshop.pl

2.1. Działalność

www.britishshop.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia internetowe można składać jedynie przez strony internetowe www.britishshop.pl. Istniej również możliwość dokonania zakupów w sklepie stacjonarnym British Shop in Warsaw, mieszczącym się w siedzibie sklepu przy ul. Emilii Plater 12 w Warszawie.

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez www.britishshop.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również możliwa jest wysyłka do wskazanych krajów Unii Europejskiej - Niemiec, Czech oraz Słowacji. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy oraz statusu zamówienia.

2.3. Kupujący

Z oferty www.britishshop.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
W celu korzystania z oferty www.britishshop.pl należy dokonać rejestracji konta Klienta w serwisie www.britishshop.pl. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację pisemnie do Fish and Chips Sp. z o.o. (e-mail: info@britishshop.pl, tel: 692 240 804). W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji 
i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na stronach internetowych www.britishshop.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: zdjęcia, opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. www.britishshop.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak producenci zmieniają grafikę czy wygląd opakowania i www.britishshop.pl nie gwarantuje że grafika lub prezentacja produktu nie ulegnie zmianie i produkt wysłany może nieznacznie róznić się od tego pokazanego na zdjęciu. Przed użyciem produktów Klient powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.4.2 W celu uzyskania szczegółowych informacji o datach ważności konkretnych produktów, prosimy o kontakt (e-mail: info@britishshop.pl, tel: 692 240 804).

2.5. Ceny towarów

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej www.britishshop.pl są cenami brutto [z podatkiem VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.6. Rabaty, promocje

2.6.1 Rabat z tytułu wystawionego przez www.britishshop.pl kodu rabatowego nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.6.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.6.3 www.britishshop.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów lojalnościowych oferujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.6.4 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, www.britishshop.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.7. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty www.britishshop.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu www.britishshop.pl, poprzedzone rejestracją, akceptacją wyboru towarów, wyborem formy płatności, dostawy i akceptacją wskazanego maksymalnego czasu realizacji, zgodnie z punktem 3.1.

2.8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta w siedzibie www.britishshop.pl. Sprzedający wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.9. Dostawa, koszty dostawy

2.9.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.

W zależności od wybranego miejsca lub sposobu dostawy, może ona być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie www.britishshop.pl, lub też za pośrednictwem skrytki pocztowej (Paczkomatu).

W przypadku wyboru skrytki pocztowej, adresem dostawy jest adres Paczkomatu wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

2.9.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu O Wysyłce.

2.9.3 Ograniczenie ilościowe

www.britishshop.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo jak najszybciej jest to możliwe po złożeniu zamówienia.

 1. Zamówienia w sklepie www.britishshop.pl

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej www.britishshop.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka".

3.2. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, adres dostawy, zamówione produkty, wartość zamówienia.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być wstrzymane w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku wysokiej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę tego samego produktu, odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane dodatkową weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów są przetwarzane i realizowane w określonym czasie, przez system informatyczny www.britishshop.pl, Klient może potencjalnie mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia zmian do zamówienia (włączając czas, w którym takie zmiany mogą być wprowadzone) jest dostępna poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym poprzez e-mail do info@britishshop.pl.

 

3.4. Możliwość anulowania zamówienia

W związku z tym, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są przez system informatyczny Sprzedającego oraz w realizowane w określonym czasie, Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia. wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedającego z obowiązku realizacji całego zamówienia i dokonuje zwrotu całkowitej należności za zamówienie; zwrotu należności Sprzedający dokonuje tą samą drogą płatności jaką została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji Klienta o anulowaniu zamówienia.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: British Shop in Warsaw, ul. Emilii Plater 12, 00-669 Warszawa; w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

3.5.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

 • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczanej prasy (dzienników, periodyków, czasopism).
 • towarów spoza oferty sklepu www.britishshop.pl sprowadzonych z zagranicy na życzenie Klienta poprzez usługę BringForMe

3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedającego, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

3.5.4 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności pomniejszony o koszt wysyłki oryginalnego towaru do Klienta.

3.5.5 Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

3.6. Termin realizacji dostawy i dostępność produktów oferowanych w www.britishshop.pl 

3.6.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego przez Sprzedającego maksymalnego czasu realizacji zamówienia oraz miejsca dostawy.

3.6.2 Klient może wystąpić po złożeniu zamówienia, drogą mailową na adres info@britishshop.pl o informację na temat konkretnego czasu realizacji zamówienia w jego przypadku. 

3.6.3 Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedającego. Jest to powiązane z terminarzem dostaw produktów z Wielkiej Brytanii do Polski, gdzie dostawy odbywają się co dwa tygodnie, a w przypadku braku towaru na stanie w Warszawie, Klient oczekuje do 14 dni maksymalnie do czasu kolejnej dostawy, gdzie brakujące produkty zostaną dostarczone do Polski. www.britishshop.pl nie gwarantuje dostępności zamówionych produktów - w przypadku braków istnieje mozliwość zamiany na inne dostępne produkty lub dokonujemy zwrotu. Jeżeli istnieją sytuacje poza kontrolą www.britishshop.pl gdzie czas realizacji może być wydłużony - zostaną one opublikowane w sklepie internetowym www.britishshop.pl

3.6.4 Dostępność produktów oferowanych w sklepie www.britishshop.pl nie jest gwarantowana, produkty są sprowadzane z zagranicy i okresowo mogą nie być dostępne lub mogły zostać wycofane przez producenta. W przypadku braku danego produktu, gdzie możliwe zaproponujemy zamianę lub dokonamy pełnego zwrotu za brakujący produkt w terminie do 7 dni roboczych od dnia wysyłki lub odbioru zamówienia.

3.7. Dni wolne

3.7.1 www.britishshop.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.7.2 www.britishshop.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można otrzymać informacji o terminie realizacji zamówienia.

3.8. Miejsce i termin dostarczenia zamówienia

3.8.1 W zależności od preferencji Klienta, deklarowanego miejsca dostawy, zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:

 1. wysyłka przez Paczkomaty do wybranego Paczkomatu zgodnie z deklarowanym czasem dostawy tego przewoźnika, od momentu odebrania przesyłki of www.britishshop.pl - dotyczy zamówień opłaconych z góry, zaksięgowanych.
 2. Wysyłka przez firmę kurierską - najpóźniej od jednego do trzeciego dnia roboczego od momentu odebrania przesyłki od www.britishshop.pl – dotyczy zamówień opłaconych z góry, zaksięgowanych.

3.8.2 Maksymalny termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem strategii działania www.britishshop.pl gdzie złożone, opłacone i zaksięgowane zamówienia są realizowane w terminie 14 dni od daty zaksięgowania płatności za zamówienie. www.britishshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w deklarowanym terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 www.britishshop.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np., w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych Towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych).

3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez www.britishshop.pl za wymagające weryfikacji zgodnie z pkt. 3.2 powyżej.

3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne.

3.9.1.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo po złożeniu zamówienia.

3.10. Faktura

Do zrealizowanego zamówienia może zostać wystawiona faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Fish and Chips Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. www.britishshop.pl wysyła faktury VAT dotyczące zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji. Faktura taka przesyłana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

 1. Dostępne formy płatności

4.1. Formy płatności

Klient www.britishshop.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

 • płatność kartą online
 • płatność przelewem online (banki internetowe)
 • płatność zwykłym przelewem (offline)
 • płatność PayPal
 • płatność gotówką lub kartą w sklepie stacjonarnym w Warszawie

www.britishshop.pl informuje, że zamówienia przechodzą do realizacji w momencie, kiedy zostaną opłacone i zaksięgowane na koncie bankowym Sprzedającego.

4.2. www.britishshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Fish and Chips Sp. z o.o., a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Fish and Chips Sp. z o.o.

 1. Dostawa zamówienia

5.1. Dostawca

5.1.1 Dostawca firmy kurierskiej:

5.1.2.1 Dostawca może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.1.2.2 www.britishshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz zgadza się na standardowy termin realizacji oraz dostawy. W konsekwencji, Klient powinien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wskazanym przez www.britishshop.pl dniu dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem skrytki pocztowej Paczkomaty Klient powinien odebrać zamówione towary w oferowanym przez Paczkomaty oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta przy próbie dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską lub nieodebrania przez Klienta zamówienia ze skrytki pocztowej Paczkomatu, zastosowanie będą miały poniższe zasady.

5.2.2 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:

5.2.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.

5.2.2.2 Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do www.britishshop.pl.

5.2.2.3 www.britishshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.

5.2.2.4 www.britishshop.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

5.2.2.5 Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

5.2.3 Dostawa do skrytki pocztowej Paczkomatu

5.2.3.1 W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia we wskazanym przedziale czasowym, przesyłka zostanie odesłana do www.britishshop.pl.

5.2.3.2 www.britishshop.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

 1. Reklamacje, zwroty

6.1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient jest zobowiązany powiadomić pisemnie o tym Sprzedającego w dniu otrzymania dostawy.

6.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany powiadomić pisemnie Sprzedającego w dniu otrzymania dostawy.

6.3. Reklamacje są przyjmowane pisemnie wraz ze zdjęciami reklamowanych produktów oraz szczegółowym opisem szkody lub wady reklamowanego produktu.

6.4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Sprzedającego drogą mailową na adres info@britishshop.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania.

6.5. www.britishshop.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ten sam sposób w jaki Klient dokonał oryginalnej płatności za złożone zamówienie.

6.6. www.britishshop.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.7. www.britishshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji, kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).

6.8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.britishshop.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

 

 1. Zamawianie świeżych i mrożonych produktów

7.1 Zamawianie świeżych i mrożonych produktów ze sklepu www.britishshop.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków:

7.2 Zamawiany produkt może mieć maksymalnie od 1 do kilkunastu dni pozostających do końca daty świeżej przydatności w dniu gotowości do odbioru z naszego sklepu w Warszawie lub wysyłki od nas z Warszawy. (to może oznaczać, że w dniu dostawy dnia następnego po wysyłce, produkt może mieć 1 dzień pozostający do końca świeżej daty przydatności)

7.3 Wysyłka świeżych produktów jest możliwa tylko poprzez Kuriera UPS, z gwarancją dostawy na następny dzień roboczy po wysyłce z British Shop in Warsaw. (wysyłka odbywa się w dni robocze, najpóźniej w czwartek w danym tygodniu).

7.4 Większość świeżych produktów może być zamrożona przed upływem daty przydatności przez co najmniej 1 miesiąc. Po rozmrożeniu produkt nie powinien być powtórnie zamrożony.

7.5 Produkty świeże i mrożone wysyłane z naszego sklepu w Warszawie, są zabezpieczane wkładem chłodzącym który pomaga w zabezpieczeniu produktów na czas transportu, maksymalnie do 24 godzin. Po otrzymaniu paczki, produkty powinny niezwłocznie być włożone do lodówki. Produkty mrożone z pewnością ulegną rozmrożeniu w czasie transportu poprzez UPS, więc po otrzymaniu powinny być przechowywane w lodówce i spożyte w ciągu kilu dni lub zgodnie z opisem producenta na opakowaniu. Rozmrożone produkty nie powinny być ponownie zamrażane.

7.6 W przypadku odbioru osobistego z naszego sklepu w Warszawie, Klient będzie poinformowany o dniu, w którym zamówiony produkt będzie mógł być odebrany i Klient akceptuje, że odbiór produktów świeżych powinien nastąpić we wskazanym dniu ze względu właśnie na daty przydatności. W przypadku braku odbioru przez Klienta świeżych produktów we wskazanym dniu, Klient akceptuje, że produkt w skrajnych przypadkach może się przeterminować lub zostać przez nas zamrożony, gdzie możliwe, a Klient nie będzie wnosił z tego względu żadnych roszczeń.

7.7 Zamówienia świeżych lub mrożonych produktów które zostaną opłacone i przejdą do realizacji, nie podlegają opcji anulowania zamówienia oraz zwrotu wartości świeżych produktów z tego zamówienia.

 

 1. Postanowienia końcowe Regulaminu

8.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług www.britishshop.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych lub błędnych danych. www.britishshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

8.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

www.britishshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

8.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, www.britishshop.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności w terminie 7 dni. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

8.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

8.5. Zmiana regulaminu

www.britishshop.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania na stronie www.britishshop.pl.

8.6. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

8.7. Badanie satysfakcji Klienta

Po dostarczeniu Towarów Klientowi, www.britishshop.pl, w ramach realizacji umowy z Klientem, jest upoważnione zbadać jego opinię o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie mu na wskazany adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.

 1. Zastrzeżenia prawne sklepu www.britishshop.pl

9.1. Wszelkie prawa do Strony www.britishshop.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

9.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

9.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

9.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Fish and Chips Sp. z o.o., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

 1. Tekst Umowy - utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie

10.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy www.britishshop.pl w dedykowanej sekcji strony sklepu Regulamin

10.3. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu www.britishshop.pl i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.

 1. Dane osobowe Klienta

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Fish and Chips Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 12, 00-669.

Dane osobowe podane przez Klienta przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

a dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

 

Klientowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność 
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu www.britishshop.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez www.britishshop.pl, co może 
w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: info@britishshop.pl

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

 1. Zgody Klienta

Wszystkie zgody są dobrowolne. Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w serwisie www.britishshop.pl, jak i później, w ustawieniach swojego profilu.
Każda z wyrażonych uprzednio zgód może być wycofana przez Klienta w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), poprzez kontakt mailowy na adres info@britishshop.pl

 

Po usunięciu konta zgody będą przetwarzane w celach komunikacji marketingowej przez okres 3 kolejnych lat od momentu usunięcia konta, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich (szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności).

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl